Informace o Lazarus Union

Kořeny organizace LAZARUS UNION (celým názvem Corps Saint Lazarus International, CSLI) sahají až do roku 1973, dnešní podobu získala v roce 2010. V současnosti je s více než 20 000 členy ve více než 90 zemích (stav k červnu 2016) na všech kontinentech největší formací svého druhu.

LAZARUS UNION je zapsána u Organizace spojených národů jako nevládní organizace. Získala také zvláštní status poradního orgánu při Organizaci spojených národů ECOSOC (Ekonomický a sociální koncil).

Podle svých možností je LAZARUS UNION celosvětově operující charitativní organizací podporující všechny, kteří potřebují pomoc, přátelství, útěchu a podporu.

LAZARUS UNION je přístupná všem, kteří se ztotožňují s posláním LAZARUS UNION.

LAZARUS UNION respektuje právo na svobodu náboženského vyznání jednotlivých členů. V LAZARUS UNION  je reprezentována většina světových náboženství.

LAZARUS UNION se důrazně brání veškerým "asimilačním" pokusům ze strany některých náboženství a zdůrazňuje svou naprostou neutralitu proti všem náboženským komunitám.

LAZARUS UNION na své členy nikdy nevyvíjí žádnou formu nátlaku.

LAZARUS UNION nespadá ani do církevního, ani do světského řádu. 


Naše hlavní zásady jsou

 

TOLERANCE

POKORA

MILOSRDENSTVÍ

CHARITA

 

Filozofie Lazarus Union

Lazarus Union se snaží pomáhat lidem a dělat další lidi šťastnějšími. Tato pomoc je nezávislá na věku, barvě pleti, náboženství, společenském postavení nebo prestiži potřebných. Činnost pracovníků Lazarus Union je dobrovolná a bezplatná. Veškeré působení se nese v přátelském duchu a vyznačuje se vzájemným respektem a uznáním. 

Čest a důstojnost každého člena Lazarus Union jsou nedotknutelné. Při jakékoliv komunikaci členů Lazarus Union se členové oslovují křestním jménem a tykají si, bez ohledu na hodnost a postavení v Lazarus Union. Čím vyšší má člen pozici v Lazarus Union, tím vyšší se od něj očekává ochota dobrovolně pracovat a bez omezení vlastních zájmů pomáhat ostatním lidem.

Přejeme si, aby bylo dosaženo cílů CSLI prostřednictvím

Členských příspěvků

Sponzorů

Nadačních křížů

Darů